• DNC Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2020

DNC Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2020

Op woensdag 21 oktober om 20.00 uur zal de algemene ledenvergadering van De Nederlandse Club plaatsvinden. 

In verband met COVID-19 heeft het bestuur ervoor gekozen om dit jaar de vergadering online te laten plaatsvinden.

Wil je deelnemen? Stuur dan uiterlijk zaterdag 17 oktober a.s. een e-mail met vermelding van naam en adres aan dncjakarta@gmail.com. 
Voorafgaand de vergadering ontvang je een link voor de zoommeeting en daarnaast een attentie voor tijdens de vergadering. 

Tot woensdag 21 oktober!