• Moving forward together

Moving forward together

Het thema van het Oranjebal “Roaring 20s” duidt op de roerige jaren na de eerste wereldoorlog (1914-1918) en na de Spaanse griep (1919-1920). In die jaren was er wederopbouw en weer plezier maken na die verschrikkelijke jaren daarvoor. De blik vooruit. Daar zit voor de DNC maar vooral ook voor Werkgroep’72 de crux, we willen samen vooruit!
We hebben gedurende de hele COVID-19 periode als Werkgroep’72 gelukkig veel goede doelen ondersteuning kunnen bieden, waaronder het mogelijk maken van online leren voor mensen aan de onderkant van de samenleving. De meeste hulp had echter veelal het karakter van noodhulp en voedselhulp. Ook de inkomsten van Werkgroep’72 hadden veel het karakter van “nood”, daarmee bedoelen we éénmalig, bedoeld om de nood te lenigen. De financiële reserves van de werkgroep zijn gebruikt om in de hulpvraag te kunnen voorzien. Door de inzet van de vrijwilligers en met de bijdrages van vele individuele sponsoren, bedrijven, de Nederlandse Club, het Dutch Business Network en de ambassade hebben we de afgelopen 2 jaar voor in totaal 2 miljard IDR hulp kunnen bieden waar dat echt nodig was.
Nu de wereld weer, wat betreft de pandemie, in een rustiger vaarwater terecht komt, wil Werkgroep’72 de blik weer richten op ondersteuning die de projecten structureel helpen. En streven naar stabiele inkomsten die de kosten dekken. Daarom is dit jaar niet één specifiek doel of één specifiek project het thema van dit goede doelen evenement, maar de financiële basis van de Werkgroep’72 in zijn algemeenheid. En daarom hebben we inkomsten uit dit charity event hard nodig. Alleen samen met sponsoren, donateurs, de lokale yayasans en met vrijwilligers kunnen we vooruit. Moving forward together!
Voorbeelden van projecten die met de opbrengst van dit evenement worden gesteund, zijn:
· Pusaka’74 en Kampung Kids: de ouderen van deze yayasan zijn afhankelijk van een organisatie om voldoende voeding te krijgen en activiteiten te ondernemen;
· DARE: ortheses voor kinderen met een motorische stoornis (Cerebral Palsy), die zich dit niet kunnen veroorloven;
· Sayap Ibu Bintar: opvang van meervoudig beperkte jongeren. Niet alleen in hun eigen huis, maar ook uit de omgeving van het huis. Zij ondersteunen ook de ouders van deze kinderen;
· Lentera Anak Pelangi (LAP): het ondersteunen van verzorgers en ouders van jongeren met HIV is een van de doelstellingen van LAP. Door deze mensen te steunen ontwikkelen deze jongeren zich beter, waardoor zij zich makkelijker een positie in de maatschappij kunnen verwerven;
· Mitra Netra geeft mensen (vooral jongeren) met een visuele beperking onderwijs zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk kunnen bewegen. Mitra Netra vertaalt lesmateriaal naar braille en ontwikkelt speciale rekencursussen.