• Stille veiling en de spelregels

Stille veiling en de spelregelsEr kan online geboden worden op de items van de stille veiling tot en met vrijdag 20 mei 15:00 uur.
Je kunt je bod uitbrengen via dncoranjebal@gmail.com. In de mail graag je naam, het item waarop je biedt en het bedrag dat je biedt. Het bod is geldig als het 100.000 IDR hoger is dan het voorgaande bod. Je bod wordt dan zo spoedig mogelijk op de website verwerkt. Je krijgt een bevestiging per mail dat het bod op de website staat. Het kan zijn dat er meerdere biedingen na genoeg tegelijkerijd worden gedaan. Het op dat moment hoogste bod wordt dan op de website geplaatst.Op zaterdag 21 mei kun je tijdens het Oranjebal ook nog steeds bieden. Vanaf 18:30 uur kan er een schriftelijk bod worden gedaan. Hiervoor liggen formulieren klaar op de locatie. De items zullen hier ook worden getoond. De stille veiling zal sluiten op 21 mei om 20:00 uur. De items met de 2 hoogste biedingen zullen tijdens het Oranjebal bekend worden gemaakt. Van de overige items zal via de website bekend worden gemaakt wat de opbrengst is geweest.
De hoogste bieder van elk item dient een formulier te ondertekenen, met de hoogte van de bieding en contactgegevens. Het bedrag van de bieding kan vervolgens binnen 7 dagen via bank worden overgemaakt


For the English version click on Lees meer....

Online bids can be made on the items from the silent auction until Friday 20 May at 3:00 PM.
You can place your bid via dncoranjebal@gmail.com. Please include your name, the item you are bidding on and the amount you are bidding in the email. The bid is valid if it is 100,000 IDR higher than the previous bid. Your bid will then be processed on the website as soon as possible. You will receive a confirmation by email that the offer is on the website. It is possible that several bids are made at the same time after enough. The highest bid at that time will then be placed on the website.On Saturday 21 May you can still bid during the Oranjebal. A written offer can be made from 18:30. Forms for this are available at the location. The items will also be shown here. The silent auction will close on May 21 at 8:00 PM. The items with the 2 highest bids will be announced during the Orange Ball. The proceeds of the other items will be announced via the website.
The highest bidder of each item must sign a form, stating the amount of the bid and contact details. The amount of the bid can then be transferred via bank transfer within 7 days.