Lid worden

Leden
Leden kunnen zij zijn die de Nederlandse taal spreken en in Indonesië wonen, alsmede hun (eventueel niet Nederlands sprekende) partners en/of kinderen.


Lid worden
Aanmelden als nieuw lid (gezin of individueel) kan via het online inschrijfformulier. Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. (hier treft u de verenigingsstatuten met de voorwaarden)

Contributie
Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.

Gezinslidmaatschap
IDR 1.000.000 per jaar
Individueel lidmaatschap
IDR 600.000 per jaar
Het contributie jaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Voor nieuwe lidmaatschappen vanaf 1februari bedraagt de contributie respectievelijk Rp. 600.000 en Rp. 350.000. De contributie is inclusief een abonnement op het club magazine de Paraplu dat 4x per jaar verschijnt.

Betaling contributie
U kunt contant betalen bij één van de DNC bestuursleden of per bank door overmaking van het bedrag op onze rekening bij de ANZ:

Naam: Stichting NIBAI QQ DNC
Naam bank: PT Bank ANZ Indonesia
Rekeningnummer: 4147970100001
Bank (branch) Code: ANZBIDJX
Onder vermelding van uw achternaam