• Koffie ochtenden

Koffie ochtenden

De koffieochtend is een ontmoetingsplaats voor iedereen in Jakarta die het gezellig vindt andere Nederlanders te ontmoeten.  Behalve voor mensen die al langer in Jakarta wonen, is de koffieochtend speciaal bedoeld voor nieuwkomers in de stad; een warm welkom voor het uitwisselen van vragen en ervaringen onder het genot van een kopje koffie. De koffieochtend wordt ongeveer eens per twee maanden bij een van de bestuursleden of betrokken vrijwilligers thuis georganiseerd. Bekijk de kalender of onze facebookpagina voor de aankondiging van de eerstvolgende koffieochtend. Ook wordt de aankondiging van koffieochtenden verstuurd via email. Ontvangt u nog geen aankondigingen via email van van DNC? meld u zich dan aan via secretaris@dncjakarta.nl. Als u zich heeft ingeschreven als lid van DNC ontvangt u onze aankondigingen automatisch.