• Contributie

Contributie

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en loopt per verenigingsjaar (van september tot en met augustus)
Gezinslidmaatschap IDR 1.500.000
couple lidmaatschap IDR 1.200.000
Individueel lidmaatschap IDR 650.000
Vanaf februari geldt het half jaar tarief (50%). 

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd, zonder opzegging. 

Betaling
U kunt contant betalen bij een van de DNC bestuursleden of per bank door overmaking van het bedrag (ovv je naam) op onze rekening.

bank: Rabobank International Indonesia
Branche: Noble House
naam: Stichting activiteiten NIBAI 
1000896451

ovv van je naam.
Note: let op overmaking tav Stichting activiteiten NIBAI (en niet DNC!)


Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Voor nieuwe lidmaatschappen vanaf 1 februari bedraagt de contributie resp. IDR 600.000 en IDR 350.000. De contributie is inclusief een abonnement op de het magagzine de Paraplu, die 4x per jaar verschijnt.

Bankbetaling
Naam: Stichting NIBAI QQ DNC
Naam bank: PT Bank ANZ Indonesia (adres bank: ANZ Tower, Jl Jend. Sudirman Kav33A)
Rekeningnummer: 4147970100001
Bank (branch) Code: ANZBIDJX
Branch name: Sudirman JKT