Nieuwe DNC website online

Het is zover, Je zit nu naar een nieuwe DNC website te kijken. Niet alleen het uiterlijk maar ook de functionaliteiten van de website zijn flink verbeterd. Doelstelling was om de service aan de leden flink te verbeteren. De vorige site voldeed niet meer en werd niet vaak meer gebruikt.

Wat brengt de nieuwe website?
De nieuwe website werkt op desktop, tablet en mobiel en is dus overal en altijd te raadplegen. De communicatie zal nu vooral ook via de website en nieuwsbrief gaan plaatsvinden. Inschrijven voor events kan in het vervolg ook via de website. Ook is er pinboard (prikbord) gemaakt, waar ruimte is voor vragen/ opmerkingen/nieuwtjes, iets in de aanbieding (bijvoorbeeld babysitten voor pubers).
De hele website is flink op de schop gegaan en we zijn uiteraard benieuwd naar jouw mening!

Welke emails adressen hebben we nu?
Het secretariaat van DNC is te bereiken op: dncjakarta@gmail.com. Dit is het centrale aanmeldpunt voor alle email. Ook dncactiviteiten@gmail.com blijft bestaan. De andere (oudere) emails kunnen we niet meer bereiken. 

Heti