• Doel OB 2017 (50%): Inspiration Factory Foundation

Doel OB 2017 (50%): Inspiration Factory Foundation

“Het inspireren van minder bevoorrechte kinderen om hun dromen waar te maken en de wereld te beïnvloeden met deze nalatenschap.”

Dat is de missie van The Inspiration Factory. The Inspiration Factory Foundation ontwikkelt tools om minder bevoorrechte kinderen uit te dagen om te dromen, want alle grootse dingen in de wereld beginnen met inspiratie. De tools die The Inspiration Factory ontwikkelt zijn onderdeel van het exclusieve DreamProgram en helpen deze kinderen om hun dromen na te jagen, verbinden ontelbare gemeenschappen en inspireren mensen om een positieve impact te maken op deze wereld.


Het doel van het DreamProgram is om een deel van de barrières weg te halen voor de mindset ontwikkeling van kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. De opbouw van het zelfvertrouwen van deze kids is hier het belangrijkste doel. Dit is namelijk een psychologische behoefte van kinderen in deze leeftijdscategorie. Het Dreamprogram bestaat uit een gestructureerd systeem met specifieke doelen en meetbare targets in verschillende thema’s die levensvraagstukken raken zoals de eigen identiteit en sociale relaties. The Inspiration Factory gelooft dat dit is waar de impact begint voor kinderen om na te denken over hun toekomst en hun dromen na te jagen en zo een positieve verandering te brengen in hun sociale omgeving.

In het DreamProgram krijgen kinderen op verschillende locaties in Jakarta een inspirerend lesprogramma aangeboden van 2 uur per week, naast het reguliere onderwijs. Het doel is om kids te laten dromen over hun toekomst. De lessen zijn ingedeeld in modules van 10 weken met elk een eigen thema, zoals carrière, familie, normen en waarden, je lichaam en je dromen. Thema’s die in het reguliere onderwijs nauwelijks aan bod komen. Het DreamProgram is samengesteld door een team van kinderpsychologen en wordt gegeven door getrainde professionals ondersteund door vrijwilligers van The Inspiration Factory Foundation.

Alle materialen die nodig zijn voor 1 kind voor 1 jaar lang les op 1 locatie zijn gebundeld in een DreamBox. Deze DreamBox kost 1 miljoen IDR.

 

Investeer in The Inspiration Factory, investeer in dromen!

Facebook: Inspiration Factory Foundation