• KDM is een van de goede doelen van het Oranjebal 2018

KDM is een van de goede doelen van het Oranjebal 2018

De opbrengst van het Oranjebal 2018 gaat grotendeels naar KDM, een project van Werkgroep 72.
Werkgroep ‘72 is een Nederlandstalige vrijwilligersorganisatie in Jakarta. De werkgroep verleent kleinschalige hulp aan kansarmen, veelal via lokale organisaties in Jakarta en omgeving. Hierbij gaat het om projecten op het gebied van onderwijs, medische zorg, opvang van straat- en weeskinderen en ouderen. De werkgroep richt zich op de bevolkingsgroep die extra steun goed kan gebruiken.
De geboden hulp kan bestaan uit financiële steun, het leveren van middelen of kennis, het bieden van een netwerk of uit uitvoerende werkzaamheden. Zonder daarbij langdurige afhankelijkheid te creëren.

Kampus Diakonia Modern (KDM) is een opvangtehuis voor straatkinderen, waarbij de leeftijd varieert van 5 tot 20 jaar. De kinderen hebben rondgezworven op stations of andere plekken in de stad, waar ze door KDM zijn opgevangen. Sommigen zijn weeskinderen, anderen komen uit probleemgezinnen en zijn het huis uitgezet of weggelopen. De kinderen wonen op het terrein van KDM, gaan daar naar school en worden uiteindelijk begeleid naar zelfstandig wonen en de arbeidsmarkt.

Werkgroep ’72 biedt financiële hulp bij bouwprojecten, de aanschaf van onderwijskundig materialen eventuele externe vakgerichte opleidingen voor kinderen. Daarnaast wordt geholpen met het voorbereiden van planmatig onderhoud en worden er adviezen gegeven op gebied van personeelszaken.

De werkgroep zou de opbrengst van het Oranjebal graag aanwenden voor onderhoud en renovatie van een aantal panden: 

Grote renovatie jongenshuis (K3);
(vervangen deurposten, sanitair en doorbreken muren en renovatie dak)
Kleine renovatie jongenshuis (K4);
(repareren lekkend dak en verven pand)
Vervanging houtenbalken dak schoolgebouw kleuters.

Afhankelijk van de opbrengst van het Oranjebal bekijkt de werkgroep welke werkzaamheden gefinancierd kunnen worden. Vanuit KDM ligt de hoogste prioriteit bij de jongenshuizen, omdat daar de gezondheid van de kinderen gevaar loopt.

Het