DNC zoekt vrijwilligers!

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus wil je graag helpen, in het bestuur, bij een activiteit (bijv. Oranjebal, maar kan ook vrijmarkt zijn of een sportief evenement) of ben je creatief en wil je liever iets met communicatie doen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via info@dncjakarta.nl