• Steun de projecten van werkgroep '72 in het kader van COVID 19

Steun de projecten van werkgroep '72 in het kader van COVID 19

Werkgroep'72 is een project gestart om de minder bedeelden in Jakarta tijdens COVID-19 te ondersteunen. Met de hulp van het lokale netwerk en Yayasans worden voedselpakketen aan de gemeenschap die buiten de overheidssteun vallen, uitgedeeld. 

Met elke bijdrage, groot en klein, is de werkgroep geholpen en kunnen we het verschil maken.Inmiddels zijn in de afgelopen weken projecten geholpen. Met behulp van lokale sponsoren zijn zowel een opvanghuis voor straatkinderen als kinderen met HIV geholpen met extra voedsel. De ondersteuningsorganisatie voor kinderen met HIV heeft deze paketten persoonlijk rondgedeeld en het opvanghuis heeft een bestelling in ontvangst genomen met extra drinken. De tafeltje-dekje voorziening voor ouderen heeft een klein pakket ontvangen dat met de hulp van een lokale overheid uitgedeeld is onder de ouderen in de wijk

Voor meer informatie zie de bijgevoegde link.