Bericht van de Ledenadministratie

De ledenadministratie voor het verenigingsjaar 2020-2021 wordt weer op orde gebracht. Mocht je je lidmaatschap per augustus 2020 willen opzeggen sturen dan vóór 15 augustus 2020 een mail naar
dncjakarta@gmail.com.

Alvast dank voor de medewerking