• Contributie 2023-2024

Contributie 2023-2024

Met de start van het nieuwe verenigingsjaar (sept-aug) is het tijd om de contributiegelden te innen. Voor 2023/2024 bedraagt de contributie:

Gezinnen: 2.000.000 IDR
Stellen: 1.500.000 IDR
Individu: 1.000.000 IDR

Het bestuur heeft de vaststelling van de jaarlijkse contributie gebaseerd op de ervaringen van het afgelopen jaar en de verwachtingen omtrent de komende periode. Om ook komend jaar weer verzekerd te zijn van talloze leuke evenementen vragen we jullie dit vóór 1 september over te maken naar:

Bank: BCA (Bank Central Asia)
Branch: Kemang
Nomor rekening: 2863813310
Nama: NIBAI
ovv van je naam.
Let op: overmaking tav NIBAI (en niet DNC!)
Naam: Stichting NIBAI QQ DNC

Stuur een afschrift van de betaling naar penningmeester.dnc@gmail.com.

Na betaling van de contributie wordt je lidmaatschap geactiveerd en kun je aanwezig zijn bij alle activiteiten van DNC tegen het ledentarief.

Daarnaast informeren we jullie binnenkort graag over de extra voordelen voor DNC leden. Indien je na 28 februari 2023 lid bent geworden zal de secretaris contact met je opnemen over de te betalen gelden.

Alvast bedankt