Contributie verenigingsjaar 2021-2022

Nu we weer volop bezig zijn met het organiseren van activiteiten en het er naar uitziet dat we een volwaardig jaar aan activiteiten kunnen aanbieden gaan we over tot het innen van de contributie voor het verenigingsjaar 2021-2022

De contributie dient vóór 19 november 2021 betaald te worden via een banktransfer naar onderstaande gegevens:

Bank: BCA (Bank Central Asia)
Branch: Kemang
Nomor rekening: 2863813310
Nama: NIBAI
ovv van je naam.
Let op: overmaking tav NIBAI (en niet DNC!)
Naam: Stichting NIBAI QQ DNC

De contributie bedraagt:
Gezinnen: 1.500.000 idr
Stellen: 1.200.000 idr
Individueel: 650.000 idr

Stuur een afschrift van de betaling naar penningmeester.dnc@gmail.com

Na betaling van de contributie wordt je lidmaatschap geactiveerd en kun je aanwezig zijn bij alle activiteiten van DNC tegen het ledentarief.